Opłaty likwidacyjne:

Opłata likwidacyjna przy umowach z TU Aegon S.A.

Mnóstwo towarzystw ubezpieczeniowych proponując swoim klientom polisolokaty zabezpieczyło się na wypadek chęci zerwania umowy. Zawarła w nich zapis, który upoważnia do przywłaszczenia sobie całości zgromadzonych środków bądź sporej ich części w ramach opłaty likwidacyjnej. W ten sposób klient albo zgodzi się na poniesienie ogromnych kosztów, lub zaniecha pomysłu zerwania umowy i wciąż opłacać będzie składki nierentownej inwestycji. Takim praktykom mówimy stanowcze NIE – zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy odzyskają utracone pieniądze z tytułu opłaty likwidacyjnej bądź pomogą rozwiązać umowę bezkosztowo.

Jedną z firm, która w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną zawarła zapis o opłatach likwidacyjnych występujących w przypadku zerwania umowy jest Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna. Przeciwko tej firmie prowadzimy sprawę związaną z tzw. polisolokatami na podstawie wcześniej otrzymanych wyroków. Opłata likwidacyjna o którą toczy się spór jest nieproporcjonalnie wysoka, w związku z czym my, reprezentując naszych Klientów, nie godzimy się na jej odprowadzanie.

Jeśli i Państwa dotknęły opłaty likwidacyjne będących częścią umowy na polisolokaty zawartej z towarzystwem ubezpieczeniowym Aegon zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści bazując na ogromnej wiedzy i zdobywanym w podobnych sprawach doświadczeniu pomogą załatwić sprawę z korzyścią dla Państwa.