(71) 30 777 30 kontakt@kplex.pro
Polisa inwestycyjna
polisa-inwestycyjna

Wady i zalety polisy

Tak jak każda strategia lokowania wolnych środków, tak i polisa inwestycyjna charakteryzuje się właściwymi sobie plusami i minusami. Do najistotniejszych zalet zaliczyć należy:

  • połączenie dwóch produktów finansowych w jeden (atutem jest w tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa);
  • możliwość zrealizowania takiej strategii, która inwestorowi najbardziej odpowiada (agresywna, zrównoważona, bezpieczna);
  • możliwość skorzystania z fachowego doradztwa i obsługi ekspertów;
  • możliwość rozłożenia ryzyka poprzez inwestowanie w różne fundusze (warto w tym miejscu także wspomnieć o tym, że Inwestor ma do dyspozycji naprawdę szeroką gamę funduszy, prezentuje się ona o wiele lepiej, niż ma to miejsce w przypadku TFI);
  • korzyści podatkowe (mowa w tym miejscu o zwolnieniu z podatku Belki).

Należy być również świadomym słabości takiej strategii. Do takich zaś należą następujące wady polisy inwestycyjnej:

  • koszty – dotyczy w szczególności kosztów wstępnych (w przypadku wielu produktów finansowych osiągają one bardzo wysoki procent w pierwszych latach inwestowania), ale nie można też zapominać o tzw. opłacie administracyjnej (za „przechowywanie” pieniędzy);
  • dodatkowymi wydatkami mogą okazać się: koszty za ryzyko, opłaty operacyjne, jak również koszty zarządzania.

Najistotniejszym zagrożeniem jest jednak opłata likwidacyjna, która w skrajnych przypadkach może wynosić nawet 100% wartości wypłacanych przy zamykaniu rachunku środków.

Polisa inwestycyjna

Wielu z nas zastanawia się nad sposobem skutecznego zabezpieczenia swojej przyszłości finansowej. Pragniemy, by była ona stabilna, nienaruszalna i stanowiła pewnik w naszym życiu. Dlatego też bardzo często decydujemy się sięgnąć po produkt finansowy, który, poprzez uiszczanie regularnych składek, będzie inwestycją w bezpieczną przyszłość.

Co to jest polisa inwestycyjna?

Warto jednak odpowiedzialnie podejść do wyboru konkretnego produktu. Nie wszystkie bowiem są w stanie sprostać naszym oczekiwaniom i dorównać założeniom, co najczęściej weryfikuje czas. Doskonałym tego przykładem są polisy inwestycyjne. W potocznym rozumieniu są produktem finansowym łączącym w sobie korzyści dwóch strategii: inwestycji w Fundusz Inwestycyjny (TKF) oraz ochrony ubezpieczeniowej (czyli tzw. polisy na życie). Dają one również dość dużą swobodę w obszarze doboru strategii inwestycyjnej – można bowiem zdecydować się na strategię bezpieczną, zrównoważoną lub agresywną. Każda z nich wiąże się z określonym poziomem ryzyka oraz prognozą zysków. Co jednak najistotniejsze – z założenia polisy inwestycyjne mają łączyć w sobie korzyść gwarantowanych zysków i pomocy specjalistów z sektora finansów i inwestycji z pełnym poczuciem bezpieczeństwa, które ma dać ochrona ubezpieczeniowa. Każda składka polisy inwestycyjnej dzielona jest na dwie części – jedna trafia na poczet funduszu ubezpieczeniowego, druga zaś – pozwala na wykupienie jednostek uczestnictwa UFK, co w konsekwencji oznacza długoterminową inwestycję w TFI.

Najogólniej polisy inwestycyjne można więc zdefiniować jako produkty będące połączeniem tradycyjnego ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Charakter regularnej wpłaty zależy od konkretnego produktu oraz warunków umowy. Polisy inwestycyjne mogą mieć formę ubezpieczenia z wpłatą miesięczną, kwartalną, roczną, a nawet jednorazową. Warto też pamiętać, że polisy inwestycyjne nie są produktem nowym – na polskim rynku funkcjonują już od wielu lat.

Zagrożenia inwestycyjne

Niestety, wielu Klientów Kancelarii LEX spotyka się z nieuczciwością ze strony Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz pośredników. Bardzo często dzieje się tak, iż polisy inwestycyjne sprzedawane są pod otoczką lokaty bankowej, co dla Klienta oznacza potencjalnie większy zysk. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Taki produkt finansowy obarczony jest bardzo wysokim ryzykiem. Najistotniejsze i związane z najbardziej odczuwalnymi dla Klienta konsekwencjami jest jednak to, iż kapitał nie podlega jakiejkolwiek ochronie. Klienci bardzo często nie są świadomi, iż zakupują produkty bardzo skomplikowane, których odpowiednim i tym samym efektywnym zarządzaniem powinni zajmować się specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie oraz niezbędną wiedzę. Koszty tego typu ubezpieczenia są niewspółmierne do potencjalnych zysków – należy pamiętać, iż część uiszczanej składki przeznaczana jest na opłaty (administracyjne, za zarządzanie, za ryzyko ubezpieczeniowe, etc.).

Jeżeli więc pragną Państwo dokonać merytorycznej oceny ryzyka związanego z konkretnym produktem finansowym proponowanym przez ubezpieczyciela lub też uzyskać poradę oraz wyjaśnienia w tematyce związanej z zakupem polisy inwestycyjnej – warto skontaktować się z prawnikiem Kancelarii LEX.

Wsparcie adwokatów i radców prawnych pozwala również odzyskać pobrane przez ubezpieczyciela, z tytułu rezygnacji z polisy, tzw. opłaty likwidacyjnej, która bardzo często bliska jest równowartości samej polisy.

KANCELARIA LEX

PREFEROWANE PRZEZ NAS DZIEDZINY
KONTAKT ONLINE

Kancelaria LEX

Skontaktuj się z nami telefonicznie (71) 30 777 30 lub online
Zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin.