(71) 30 777 30 kontakt@kplex.pro
Polisolokaty
majatek

Powyższe potwierdza zapytanie, jakie wpłynęło do Sądu Najwyższego, rozpatrywane w grudniu 2015, pytające, czy świadczenia wykupu, wypłacane klientom przy zamykaniu polisy, są świadczeniami głównymi czy pobocznymi, mówiąc prościej- czy Towarzystwa mają prawo pobierać opłaty za likwidację polisy, czy nie. Sąd Najwyższy potwierdził coś, co Kancelaria Prawna LEX wiedziała i stosowała w swoim działaniu już od dawna- zapisy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, dotyczące pobieranych opłat lub wypłat dla klientów, są różne od siebie, mimo iż efekt końcowy jest ten sam- klient traci sporą sumę pieniędzy- nie można zatem ich do siebie przyrównywać, jeśli jedna z opłat została uznana za zakazaną, czy też częściowo zakazaną, są inne, wyliczane inaczej, nie mogą być traktowane w ten sam sposób.

Prawnicy bez doświadczenia oczywiście nie zagłębią się szczegółowo w całą tematykę okalającą temat polisolokaty i będą mówić, że rodzaj opłaty nie ma znaczenia, do sprawy można podejść tak samo. Nieprawda!!! Jak można tak powiedzieć? To jakby orzec, że wszystkie dzieci należy traktować tak samo.

Doświadczenie i indywidualne podejście

Dzięki doświadczeniu zdobytym przez lata działalności oraz na setkach przeprowadzonych spraw, Kancelaria Prawna LEX podchodzi do każdej ze spraw indywidualnie i w taki też sam sposób potrafi każdą ze spraw skutecznie poprowadzić do końca.

Polisolokaty – nie tylko opłata likwidacyjna

Jako Kancelaria z ogromnym bagażem doświadczeń w zakresie odzyskiwania środków z opłat likwidacyjnych staramy się przekazywać wiedzę, której Klient często nie mógł uzyskać od doradcy ubezpieczeniowego przy zawieraniu umów tzw. polisolokat. Nasi prawnicy znają konstrukcję większości produktów tego typu na całym rynku ubezpieczeń. Zapisy stosowane przez ubezpieczycieli w umowach polis inwestycyjnych często nie były jasno przedstawione przy procesie sprzedaży, a co za tym idzie Klient nie miał możliwości przewidzieć ich skutków w perspektywie kilkudziesięciu następnych lat. Opłata likwidacyjna, to nie jedyna bolączka posiadaczy wyżej wspomnianych polis. Koszty zarządzania, administracyjne czy opłaty dodatkowe, mogą skutecznie przez lata uszczuplać kapitał, zamiast przynosić obiecane zyski. Uwadze należy również poddać fakt, że opłaty naliczane są ryczałtowo, a więc im więcej poczynimy wpłat, tym więcej taka polisolokata nas kosztuje. Jeśli więc Państwa polisa, nie jest produktem w pełni satysfakcjonującym – zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami w zakresie zakończenia współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi i ratowania Państwa kapitału przed stratą.

Polisolokaty- w czym problem?

Są to produkty dystrybuowane przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, głównie te najbardziej znane, które oferują swoim klientom również tradycyjne polisy (życiowe, majątkowe, samochodowe etc.). Wiarygodność i zaufanie, jakie firmy te zdobyły poprzez lata swojej działalności przyciągnęły do nich klientów chętnych do zawarcia również i do zakupu ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), zwanymi również polisolokatami. Jest to jednak złudne nazewnictwo, ponieważ nie są to ani polisy na życie tradycyjnie rozumiane, ponieważ, mimo iż ubezpieczyciele gwarantują wypłatę świadczenia w przypadku wystąpienia „zdarzenia ubezpieczeniowego”, jednak świadczenie to, w większości przypadków, ogranicza się do 100% wartości rachunku/ polisy, a jak przekonało się wielu klientów, są to kwoty o wiele niższe niż suma wpłaconych składek. Do tej pory tradycyjne ubezpieczenia charakteryzowały się tym, że ewentualna wypłata świadczenia znacznie przewyższała kwoty wpłacone dotychczas. Nie ma więc gwarancji wypłaty takiego świadczenia, a w szczególności jej wysokości.

Polisolokata a tradycyjna lokata

Polisolokaty nie mogą być również porównywane z lokatami w tradycyjnym tego słowa rozumieniu. W takich polisach zazwyczaj oprocentowanie nie było stosunkowo wysokie, ale zawsze jakieś było, a w dodatku dawały gwarancję odzyskania co najmniej wartości wpłaconych składek na koniec trwania lokaty. Kolejną różnicą jest okres obowiązywania. Standardowe, popularne do tej pory lokaty zawierane zazwyczaj były na okres od kilku miesięcy do nie więcej niż 2- 3 lat. Polisolokaty zawierane były na co najmniej 10 lat, najbardziej popularne były jednak produkty na okresy dłuższe: 15, 20, 30, a nawet i 50 lat. Biorąc więc pod uwagę ryzyko inwestycyjne idące wraz z takimi polisami oraz niemałe opłaty za zarządzanie taką „lokatę” naliczane sobie przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, fundusze powinny odnotowywać spore wzrosty, aby wykazać zakładane zyski. Z racji jednak, że inwestycje w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe swoją budową można porównywać z grą na tradycyjnej giełdzie, osiągnięcie zakładanych celów z góry skazane było na przegraną.

Tymczasem obserwując dotychczasowe „osiągnięcia” funduszy, a także podsumowując straty, jakie większość z nich już przyniosła, nie można przedstawić optymistycznej prognozy na cudowną zmianę, ponieważ notowania funduszy musiałyby w zasadzie zmienić się o 180 stopni, aby zacząć przynosić klientom korzyści.

Opłaty za likwidację polisolokaty

To jednak nie koniec kłopotów, jakie polisolokata może przysporzyć nabywcy. Nie każdy ma świadomość, że osoba występująca z tego typu plisolokaty, narażona będzie na naliczenie opłaty za likwidację takiej polisy. Bardzo często zabiera się klientom ponad połowę tych pieniędzy zgromadzonych na polisie. Jakież jest kolejne zdziwienie dla Polaków, gdyż bardzo często dopier0 przy rozwiązywaniu polisy dowiadywali się o istnieniu takich opłat. Naszym zdaniem te opłaty są znacznie zawyżone, co skutecznie potrafimy udowodnić, w również na ścieżce postępowania sądowego.

Prawnicy Towarzystw jednak nie próżnują. Potrafią tak dopasować ogólne warunki ubezpieczenia, aby kancelarie, czy też osoby bez większego doświadczenia w tematyce polisolokat, mogą sobie nie poradzić z podważeniem zapisów lub opłat tak zabezpieczonej polisy. Najczęściej stosowaną metodą jest zmienianie nazewnictwa oraz typów opłat. Wystarczy zmienić abuzywną opłatę likwidacyjną zmienić na bardzo popularne na przykład wartości wykupu, opłaty za wykup, świadczenia wykupu itd.