(71) 30 777 30 kontakt@kplex.pro
Pozew grupowy
pozew-grupowy

Bardzo częstą praktyką jest również proponowanie Klientom (przez ubezpieczyciela) ugody w postaci minimalnego zwrotu. W przypadku przyjęcia przez członka grupy poszkodowanych takiej propozycji, pojawiają się kolejne utrudniania na drodze roszczeń o zwrot opłaty likwidacyjnej dla pozostałych członków.

Ze względu na to, iż dochodzenia zwrotu środków pobranych przez ubezpieczycieli w przypadku pozwu zbiorowego są znacznie dłuższe niż w przypadku roszczeń zgłoszonych przez indywidualnych Klientów Kancelarii, dokonujemy wszelkich starań, by usprawnić całą procedurę. Dlatego też dochodzenia należnych roszczeń od Ubezpieczycieli reprezentujemy naszych Klientów tylko w trybie indywidualnym. W ten sposób znacznie skracamy całe postępowanie oraz znacząco zwiększamy szanse na jego powodzenie.

Pozwy zbiorowe

Ustawa z dn. 17 listopada 1964 roku – Kodeks Postępowania Cywilnego, jak również ustawa z dn. 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym regulują czynności, które muszą być podjęte, by móc wystąpić z pozwem zbiorowym.

Roszczenia o zwrot pobranej przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej mogą być przedmiotem w postępowaniu opartym właśnie na pozwie zbiorowym. Z tego typu strategią proceduralną wiąże się wiele korzyści, ale również konieczność dostosowania do obligatoryjnych kryteriów.

Najistotniejsza, w przypadku pozwów zbiorowych, jest możliwość zoptymalizowania opłaty sądowej oraz rozłożenia kosztów postępowania na wszystkich członków grupy. Jest to bardzo ważne – szczególnie w przypadku braku chęci wypracowania ugody ze strony ubezpieczyciela lub też przedstawienia jej bardzo niekorzystnych warunków. Wówczas postępowania okazują się nie tylko długotrwałe, ale i kosztowne. Rozłożenie wszystkich opłat na wszystkie osoby tworzące tzw. grupę poszkodowanych pozwoli udźwignąć ten ciężar.

Decydują się na taką formę przedstawienia swoich roszczeń należy pamiętać o kilku podstawowych wymaganiach formalnych, z którymi się ona wiąże.

Po pierwsze – warunkiem przedłożenia pozwu zbiorowego jest konieczność zebrania grupy poszkodowanych liczącej minimum dziesięć osób. Wszystkie muszą posiadać ten sam produkt, od tego samego ubezpieczyciela. W przypadku, kiedy jedna z osób odstąpi od grupy poszkodowanych, co zmniejszy jej liczebność i tym samym nie będzie ona wynosiła określonego minimum (10 osób) – wówczas pozew zbiorowy może zostać odrzucony. W takiej sytuacji kolejnym krokiem będzie ponowne skompletowanie grupy poszkodowanych.

Po drugie – należy także pamiętać o prawach Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Jako jedna ze stron ma ono możliwość zakwestionowania uczestnictwa poszczególnych członków grupy poszkodowanych.

KANCELARIA LEX

PREFEROWANE PRZEZ NAS DZIEDZINY
KONTAKT ONLINE

Kancelaria LEX

Skontaktuj się z nami telefonicznie (71) 30 777 30 lub online
Zadzwoń do nas lub wyślij formularz kontaktowy. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą w ciągu 48 godzin.