Pozwy przeciwko:

Pozew zbiorowy przeciwko TU Skandia Życie

Walcząc o odzyskanie opłat likwidacyjnych możemy wybrać dwie drogi – pozew indywidualny oraz zbiorowy. Druga opcja to mnóstwo zalet i korzyści , począwszy od niższych kosztów postępowania przypadających na jedną osobę, po wsparcie pozostałych, identycznie pokrzywdzonych osób. Zachęcamy do przystąpienia do pozwu przeciwko szwedzkiemu przedsiębiorstwu ubezpieczeniowemu Skandia w sprawie tzw. polisolokat.

Osób, które w Towarzystwie Ubezpieczeń Skandia Życie wykupiły polisę z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest niemało. Każdy, kto chciał rozwiązać umowę przez terminem napotkał na ścianę w postaci opłat likwidacyjnych. Ubezpieczyciel chcąc zabezpieczyć swoje interesy zawarł w umowie zapis mówiący o konieczności wniesienia zapłaty w wysokości nawet 100 proc. zgromadzonych środków w związku z zakończeniem współpracy. W ten sposób zabierał większość albo całość oszczędności gromadzonych przez swoich klientów przez wiele lat. Uważamy, że nie jest to zgodne z przepisami, w związku z czym zachęcamy wszystkich pokrzywdzonych w ten sposób aby przyłączyli się do pozostałych osób ubiegających się o zniesienie opłaty likwidacyjnej.

Obecnie prowadzimy wiele spraw związanych z tzw. polisolokatami. Część z nich dotyczy Towarzystwa Ubezpieczeń Skandia Życie. Wszystkim, którzy pragną przyłączyć się do innych pokrzywdzonych przez firmę proponujemy pozew zbiorowy lub indywidualny. Zachęcamy do kontaktu – wspólnie z naszymi specjalistami wybiorą Państwo optymalną drogę dla swojej sprawy.